biruchiyart.com.ua


 TARAS ZAVIRYUHA

- group:

2013 Kostychev-2013, Nicholas Art Museum of Vereshchagin, Mykolaiv, Ukraine.
2005 Last Dialogue of Plato:... Do not wait, City Exhibition Hall, Mykolaiv, Ukraine.