biruchiyart.com.ua


  • some text

 «UKRAINIAN WARTIME POSTERS»

Charity Exhibition of Ukrainian Contemporary Artists


Monday, September 26, 2022, 6:00 PM

222 E 46th Street, Manhattan, New York, NY.

Venue Webpage: https://www.ukrainianposter.com

On September 26th the charity exhibition «UKRAINIAN WARTIME POSTERS» will be held in New York City involving 10 Ukrainian contemporary artists, graphic designers, graphic artists, authors of collages and lettering. Their works interpret the truth about war crimes committed by Russia on the territory of Ukraine after the 2022 invasion.
 
150 Ukrainian wartime posters will be presented in the USA for the first time to fight Russian propaganda and to raise funds for the Communal non-profit enterprise of the Ministry of Health of Ukraine «NIZHYNSKY MUNICIPAL MATERNITY HOSPITAL» in the Chernihiv region.
 
«It is a great honor and at the same time a big responsibility to do such an important project for the first time in the largest city of America - the country that supports Ukraine the most not only politically and economically, but also with the military aid.» – comments the event manager Arthur Zgurov M.D., activist, leader of the anti-war Ukrainian movement in New York City – «It is a very personal thing for me. I worked as a doctor in Ukraine, and I know that it is extremely important to support Ukrainian doctors, especially today, during the war. Everyday they are fighting for the lives of other people, same way as our soldiers fight for our country.»
 
The guests will have a chance to see the best conceptual works of contemporary Ukrainian art of the contemporary Ukrainian wartime posters and purchase the posters presented on the exhibition.
 
«Through their creative work, the artists show the reflections of the collective grief, despair, unbearable pain, sorrow and, at the same time, the willingness to fight and win.» – comments the exhibition curator Olena Speranska, director of the international residence of the contemporary art «BIRUCHIY», vicepresident of the Ukrainian NGO «Contemporary Art Researchers Union» – «It is a cry for help, a declaration of our indomitable spirit and bravery, with the elements of bitter irony and truth about specific events and war crimes.»
 
Artists:
 
Nastya Gaydaenko (Kyiv), Oleksandr Grekhov (Kyiv), Mykola Honcharov (Kyiv), Zukentiy Horobyov (Kyiv), Katya Lisova (Kyiv), Dasha Podoltseva (Kyiv), Oleksiy Say (Kyiv), Nikita Shylimov (Kharkiv), Nikita Titov (Kyiv), Albina Yaloza (Kyiv).

The event is organized with the support and participation of the Consulate General of Ukraine in New York, «Contemporary Art Researchers Union» NGO (Ukraine), International Art Residency «BIRUCHIY» (Ukraine), The National Center «Ukrainian House» (Kyiv, Ukraine), Jazz Foundation of America (USA), «Cybertone Inc.» (USA), «Help Ukraine Center USA», «SpeedPro» Long Island City.
 

 

УКРАЇНСЬКІ ПЛАКАТИ ВОЄННОГО ЧАСУ

Благодійна Виставка Сучасних Українських Художників

 

26 вересня, 2022 (Понеділок)  18:00
 
222 E 46th Street, Manhattan, New York, NY.
 
https://www.ukrainianposter.com
 
 
26 вересня в самому центрі м. Нью-Йорк, США, відбудеться презентація благодійної акції-виставки «УКРАЇНСЬКІ ПЛАКАТИ ВОЄННОГО ЧАСУ» за участі 10 сучасних українських митців, графічних дизайнерів, графіків, авторів колажу та леттерінгу, що продовжують працювати і створювати мистецтво під час війни, тлумачити правду про воєнні злочини, що коїть росія на території України після вторгнення 24 лютого 2022 року.
 
Вперше в США 150 українських плакатів воєнного часу представлять відвідувачам у східній частині Манхеттена одночасно для боротьби із російською пропагандою і для збору коштів на відновлення Комунального некомерційного підприємства МОЗ України «НІЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК» у Чернігівський області (вулиця Московська, 21-А, м. Ніжин), що був знищений російською армією на початку березня 2022 року.
 
«Для нас це велика честь та відповідальність одночасно: робити такий важливий проєкт вперше, в центральному місті Америки – країни, яка підтримує Україну найбільше, не тільки в політичному й макроекономічному сенсах, а й напряму протидіє воєнній агресії – коментує організатор проєкту Артур Згуров, громадський діяч, активіст, організатор анти-воєнного українського руху в Нью-Йорку з початку повномасштабної воєнної агресії росії проти України, лікар-нейрохірург (Одеса, Україна)  – і для мене це особлива приватна історія. Я працював лікарем в Україні і знаю, що вкрай важливо підтримувати українських лікарів, особливо сьогодні, під час війни. Щодня вони борються за життя інших людей, так само як і наші солдати воюють за нашу країну».
 
Відвідувачі події матимуть змогу подивитись кращі концептуальні твори мистецтва сучасного українського плакату воєнного часу та придбати експонати представлені на вставці в межах благодійної акції.
 
«В рефлексіях митців насамперед власні відчуття, що базуються на основі колективного горя, розпачу, нестерпного болю, суму і одночасно жаги боротися і перемагати до самого кінця» – коментує кураторка виставки Олена Сперанська, директорка міжнародної резиденції сучасного мистецтва BIRUCHIY, віце-президентка ГО «Спілка Дослідників Сучасного Мистецтва» (Київ, Україна) – «Це крик про допомогу, декларація нашого незламного духу і хоробрості, гірка іронія і фіксація конкретних подій.»
 
Учасники:
 
Настя Гайдаєнко (Київ), Олександр Грехов (Київ), Микола Гончаров (Київ), Закентій Горобйов (Київ), Катя Лісова (Київ), Даша Подольцева (Київ), Олексій Сай (Київ), Микита Шилімов (Харків), Нікіта Тітов (Київ), Альбіна Ялоза (Київ).
 
Подію організовано за підтримки та участі Генерального Консульства України в місті Нью-Йорк (США), ГО «Спілка Дослідників Сучасного Мистецтва» (Україна), міжнародної резиденції сучасного мистецтва BIRUCHIY (Україна), Національного Центру «Український Дім» (Київ, Україна), Американської Асоціації Джасу (США), «Cybertone Inc.» (США), «Help Ukraine Center USA», «SpeedPro» Лонг-Айленд-Сіті.